Jak człowiek pastwił się nad samym sobą

Jak człowiek pastwił się nad samym sobą

Bezradnie słaba, komicznie niedowłosiona, drżąca od zimna pokracznie brzydka istota, jaką był Homo Sapiens w kamiennym wieku, nie posiadała jeszcze dostatecznych sił ażeby skutecznie pastwić się nad światem dzikich, a piękniejszych od siebie zwierząt. Więc ze złości jął człowiek pastwić się nad sobą samym. Jego naturalne ciało wydało mu się…continue reading →
Notowanie fal mózgowych – encefalografia

Notowanie fal mózgowych – encefalografia

Czym jest nasza psychika? Czy funkcje psychiczne są czymś oderwanym, czy są ściśle związane z ciałem? W zaraniu ludzkości, przodkowie nasi uważali każde niewytłumaczalne zjawisko przyrody za wynik walk demonów i bóstw. Każde przeżycie smutku czy radości przyjmowali jako wynik działania sił wyższych i od nich tylko zależne. Wierzenia starożytnych…continue reading →
Fizyka przede wszystkim

Fizyka przede wszystkim

Socjologicznie i praktycznie rzecz ujmując, moda jest zjawiskiem o wiele głębszym, i pożyteczniejszym, niż się to wydaje tym, którzy sąd o niej urabiają sobie na podstawie wprawdzie z mód wszystkich najwdzięczniejszej, lecz i najmniej dorzecznej —           mody na stroje damskie. Istnieją rodzaje mód zgoła sensowne i korzyść przynoszące zarówno jednostkom…continue reading →
Same zmartwienia nie wystarczą – trzeba się trochę pobawić

Same zmartwienia nie wystarczą – trzeba się trochę pobawić

Pogrążeni w kłopotach codzienności zazdrościmy często dzieciom, bawiącym się w parkach miejskich. Te nic nie robią — tylko się bawią — mówimy. Dorośli wszakże również się bawią — w kinach, teatrach, na dansingach lub przy bridżu. Bawią się gromadnie na wczasach, wycieczkach lub w klubach sportowych. Zapracowani, tęsknimy do święta…continue reading →
Chwieją się nasze poglądy na budowę cząsteczki chemicznej

Chwieją się nasze poglądy na budowę cząsteczki chemicznej

W końcu sierpnia b. r obradwał w auli Politechniki Wrocławskiej Światowy Kongres Intelektualistów. Tydzień później, 5 września, w tej samej sali nastąpiło otwarcie pierwszego powojennego, a piątego z kolei Zjazdu Chemików Polskich. Poza tą czysto zewnętrzną zbieżnością między Kongresem intelektualistów a Zjazdem Chemików, istnieje między obu tymi wydarzeniami związek znacznie…continue reading →

Wyniki wielkiego przewrotu

Zastanawiające jest, że już od dłuższego czasu wokół tematu, jakim są osiągnięcia gospodarcze Związku Radzieckiego, krąży bezustannie współczesna publicystyka świata. Wszak sporo pracuje się również na niwie gospodarczej w Unii Północno - Amerykańskiej, wiele w Imperium Brytyjskim, także we Włoszech, Francji, Belgii, Szwecji, a ostatnio nawet w Niemczech. Te rzeczy…continue reading →
Maski wielkich ludzi

Maski wielkich ludzi

Trudno określić czy maski pośmiertne, — te jakimi rozporządzamy, ostatnie odciski ludzkiego oblicza, są dziełem natury, czy sztuki. Materiał, jest różnorodny. Posiadamy maski pośmiertne z siedmiu wieków, począwszy od późnego średniowiecza, aż do naszych czasów. Wiele z nich zostało wykonane przez mniej lub więcej znanych artystów - rzeźbiarzy. Niektórych z…continue reading →
Potęga bakterii

Potęga bakterii

Najważniejszym składnikiem istot żywych na Ziemi, zarówno bakterii, roślin, zwierząt, jak i człowieka, są ciała białkowe. W skład ciał białkowych, których jest bardzo wiele, wchodzą: węgiel, tlen, wodór, azot siarka, fosfor i wiele innych pierwiastków w zależności od gatunku i rodzaju białka. Wszystkie istoty, żyjące na Ziemi, wytwarzają własne białko…continue reading →
Zastosowanie prądu elektrycznego w leczeniu zaburzeń umysłowych

Zastosowanie prądu elektrycznego w leczeniu zaburzeń umysłowych

Panuje powszechne przekonanie, że choroby umysłowe należą do cierpień nieuleczalnych. Wielu z nas uważa rozpoznanie choroby psychicznej za równoznaczne z wieloletnim pobytem w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Tak było jeszcze do niedawna. Od kilkunastu lat dokonują się w psychiatrii, szczególnie w zakresie leczenia, przełomowe zmiany. Wyniki, jakie osiąga się dzisiaj w…continue reading →
Jak mucha lata?

Jak mucha lata?

Ogólnie biorąc nikt nie zwraca uwagi na muchę, chyba dopiero wówczas, gdy dokucza swym natręctwem siadając na łysinie, lub gdy pływa w zupie na talerzu. Mało kto zastanawia się, na czym polega mechanizm, dzięki któremu owad lata. Prace badawcze w tym kierunku prowadzone byty już prawie przed 100 laty. Jeden…continue reading →