„Wielka” i „mała” sztuka – rzecz o złotnictwie i rysunku

„Wielka” i „mała” sztuka – rzecz o złotnictwie i rysunku

Złotnictwo czy metaloplastyka? Przede wszystkim należało by się rozprawić ze słowem „metaloplastyk“ i „metaloplastyka“- Samo to słowo wydaje się logiczne, określa dostatecznie wykonywaną czynność, oraz człowieka-plastyka, który pracuje w metalu. W życiu — określenie to okazało się bałamutne, a poza tym ma ono w sobie coś pociesznego, coś, co przypomina…continue reading →
Odkrycie Mumii Egipskiej

Odkrycie Mumii Egipskiej

W pracowni konserwatorskiej Zbiorów Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie wre od kilku tygodni bardzo wytężona praca. W ciągu bieżącej zimy pragniemy udostępnić publiczności ten dział, który szczególnie ucierpiał w czasie działań wojennych. Wiele zabytków pochodzących z wykopalisk Uniwersytetu Warszawskiego w Edfu w Górnym Egipcie (trzyletnia kampania 1937, 1938, 1939)…continue reading →
Czy będziemy mogli regulować pogodę?

Czy będziemy mogli regulować pogodę?

Jak ujarzmić pogodę! — oto zagadnienie, które pasjonuje ludzkość od zarania jej cywilizacji. O tym jak radzono sobie z tym problemem w różnych epokach i wieku atomowym dowiemy się przeczytawszy rozważania na temat regulowania pogody. Prasa codzienna raz po raz donosi o wywoływaniu sztucznych opadów lub przeciwstawieniu się ich formowaniu.…continue reading →
Jak człowiek pastwił się nad samym sobą

Jak człowiek pastwił się nad samym sobą

Bezradnie słaba, komicznie niedowłosiona, drżąca od zimna pokracznie brzydka istota, jaką był Homo Sapiens w kamiennym wieku, nie posiadała jeszcze dostatecznych sił ażeby skutecznie pastwić się nad światem dzikich, a piękniejszych od siebie zwierząt. Więc ze złości jął człowiek pastwić się nad sobą samym. Jego naturalne ciało wydało mu się…continue reading →
Notowanie fal mózgowych – encefalografia

Notowanie fal mózgowych – encefalografia

Czym jest nasza psychika? Czy funkcje psychiczne są czymś oderwanym, czy są ściśle związane z ciałem? W zaraniu ludzkości, przodkowie nasi uważali każde niewytłumaczalne zjawisko przyrody za wynik walk demonów i bóstw. Każde przeżycie smutku czy radości przyjmowali jako wynik działania sił wyższych i od nich tylko zależne. Wierzenia starożytnych…continue reading →
Fizyka przede wszystkim

Fizyka przede wszystkim

Socjologicznie i praktycznie rzecz ujmując, moda jest zjawiskiem o wiele głębszym, i pożyteczniejszym, niż się to wydaje tym, którzy sąd o niej urabiają sobie na podstawie wprawdzie z mód wszystkich najwdzięczniejszej, lecz i najmniej dorzecznej —           mody na stroje damskie. Istnieją rodzaje mód zgoła sensowne i korzyść przynoszące zarówno jednostkom…continue reading →
Same zmartwienia nie wystarczą – trzeba się trochę pobawić

Same zmartwienia nie wystarczą – trzeba się trochę pobawić

Pogrążeni w kłopotach codzienności zazdrościmy często dzieciom, bawiącym się w parkach miejskich. Te nic nie robią — tylko się bawią — mówimy. Dorośli wszakże również się bawią — w kinach, teatrach, na dansingach lub przy bridżu. Bawią się gromadnie na wczasach, wycieczkach lub w klubach sportowych. Zapracowani, tęsknimy do święta…continue reading →
Chwieją się nasze poglądy na budowę cząsteczki chemicznej

Chwieją się nasze poglądy na budowę cząsteczki chemicznej

W końcu sierpnia b. r obradwał w auli Politechniki Wrocławskiej Światowy Kongres Intelektualistów. Tydzień później, 5 września, w tej samej sali nastąpiło otwarcie pierwszego powojennego, a piątego z kolei Zjazdu Chemików Polskich. Poza tą czysto zewnętrzną zbieżnością między Kongresem intelektualistów a Zjazdem Chemików, istnieje między obu tymi wydarzeniami związek znacznie…continue reading →

Wyniki wielkiego przewrotu

Zastanawiające jest, że już od dłuższego czasu wokół tematu, jakim są osiągnięcia gospodarcze Związku Radzieckiego, krąży bezustannie współczesna publicystyka świata. Wszak sporo pracuje się również na niwie gospodarczej w Unii Północno - Amerykańskiej, wiele w Imperium Brytyjskim, także we Włoszech, Francji, Belgii, Szwecji, a ostatnio nawet w Niemczech. Te rzeczy…continue reading →
Maski wielkich ludzi

Maski wielkich ludzi

Trudno określić czy maski pośmiertne, — te jakimi rozporządzamy, ostatnie odciski ludzkiego oblicza, są dziełem natury, czy sztuki. Materiał, jest różnorodny. Posiadamy maski pośmiertne z siedmiu wieków, począwszy od późnego średniowiecza, aż do naszych czasów. Wiele z nich zostało wykonane przez mniej lub więcej znanych artystów - rzeźbiarzy. Niektórych z…continue reading →