Fizjologia twórczości

Fizjologia twórczości

Myśl rośnie w naszym życiu fizjologicznym jak kwiat w glebie, z której bierze soki, z którą dzieli kaprysy pogody, wszystkie zmiany klimatu, pór roku. Niedomagania cielesne, tak samo jak doskonały stan zdrowia nie tylko zakłócają lub potęgują zdolność do pracy, ale i kształtują temperament pisarza, jego skłonności, zakres i barwę…continue reading →
„Wielka” i „mała” sztuka – rzecz o złotnictwie i rysunku

„Wielka” i „mała” sztuka – rzecz o złotnictwie i rysunku

Złotnictwo czy metaloplastyka? Przede wszystkim należało by się rozprawić ze słowem „metaloplastyk“ i „metaloplastyka“- Samo to słowo wydaje się logiczne, określa dostatecznie wykonywaną czynność, oraz człowieka-plastyka, który pracuje w metalu. W życiu — określenie to okazało się bałamutne, a poza tym ma ono w sobie coś pociesznego, coś, co przypomina…continue reading →
Narodziny filmu

Narodziny filmu

W 84 roku życia zmarł Ludwik Lumière, z którego nazwiskiem wiąże się pół wieku historii kinematografii, od pierwszych ruchomych fotografii, poprzez film kolorowy, aż do filmu trójwymiarowego. Ostatnie lata życia spędził Lumière w swojej willi na południu Francji, gdzie w towarzystwie wnuka prowadził nadal badania nad nowoczesna techniką filmową. Nie…continue reading →
Medycyna a sztuka

Medycyna a sztuka

Cóż mogą mieć wspólnego sztuki piękne z chorobami i z medycyną? Jakaż jest ich wspólna platforma? Chyba nie ta, że. lekarze znani są ze swych zamiłowań do sztuk pięknych i często są również kolekcjonerami dzieł plastycznych. Można by również myśleć, że łączność ta znajduje swój wyraz w dziełach artystów, nie…continue reading →
Film w oczach Painlevego

Film w oczach Painlevego

Nie znoszę filmów z udziałem aktorów zawodowych — zaczął jedną ze swych niezwykle ciekawych pogadanek Jean Painleve - tym bardziej nie znoszę filmów przetransponowanych na ekran z powieści lub teatru. Wszystkie te z góry skazane na niepowodzenie próby, świadczą, że ich realizatorzy znaleźli się w ślepej uliczce i nie zdołali…continue reading →
Reszta jest milczeniem

Reszta jest milczeniem

Kiedy, w ostatnim akcie dramatu, umiera Hamlet, scenę zalega cisza, której już do końca nic nie przerywa. Można by mniemać, że cisza ta narastała z dawna, od śmierci Poloniusza poprzez śmierć Ofelii i zgony innych, gdyby ona była równoznaczna z pustką. Ale jest wręcz odwrotnie. Żadne ziemskie milczenie nie jest…continue reading →
Refleksje malarza o pięknie

Refleksje malarza o pięknie

Kiedy myślę o rzeczach pięknych, nie na­chodzi mnie nigdy pokusa określenia sło­wami samego pojęcia. Nie działa tu, są­dzę, ani przeświadczenie o beznadziejności prób w tej dziedzinie, ani podświadoma obawa trudności takiego zadania — raczej świadomość, że gdyby się nawet te próby udały, nie zbliżyłoby to nas ku Pięknu ani o…continue reading →
Farinelli czyli dziwna kariera kastrata

Farinelli czyli dziwna kariera kastrata

Są sztuki, które klasyfikacja mogłaby oznaczyć nazwą: sztuk — samobójczych. Są to te, które przebiegają w czasie, odgrywają się, przemijają, prze­chodzą i nikną. Jakieś cudo sztuki interpre­tacyjnej przechodzi jednorazowo; w tragicz­ną próżnię idą fluidy gry muzyków, recytatorów, aktorów, przedstawienia teatralne, pokazy tańca artystycznego. W wyjątkowych tylko wypadkach utrwali je płyta…continue reading →