Ofensywa na raka

Ofensywa na raka

Jeżeli drzemie w duszach praktykujących lekarzy choćby iskierka mściwości i bojowego rytmu, winni oni niezwłocznie ukuć spisek, zorganizować sprzysiężenie, zwołać wici, uderzyć na alarm, ogłosić stan oblężenia, dmuchać w bojowe surmy lub co najmniej powołać do życia Obywatelski Komitet Pań Doktorowych do walki. Istotnie do walki. Do jakiej walki? Postąpiłbym…continue reading →
Radiografia czaszki

Radiografia czaszki

W miesięczniku francuskim „Atomes“ ukazał się ciekawy artykuł G. Voutera p.t. „Czy radiografia czaszki zastąpi daktyloskopię“. Odciski palców były przez długi czas wiernym sprzymierzeńcem sprawiedliwości w walce ze zbrodnią, były — to znaczy, że metoda daktyloskopijna okazała się zbyt niedoskonałą. Wprawdzie dwa takie same odciski palców spotyka się bardzo rzadko,…continue reading →
Uczucia i myśli ludzkie jako wynik syntezy białek

Uczucia i myśli ludzkie jako wynik syntezy białek

W piśmie przyrodniczym „Wszechświat” ukazała się praca L. Monne pod skromnym i mało mówiącym tytułem: „Synteza białek podczas pracy komórek nerwowych”. Jest to nowe i rewelacyjne odkrycie o nieobliczalnych wprost możliwościach i konsekwencjach. Praca ta wykazuje, że według wszelkiego prawdopodobieństwa wszelkie nasze czynności nerwowe polegają na obecności pewnych rodzajów białek.…continue reading →
Zastosowanie ultradźwięków w medycynie

Zastosowanie ultradźwięków w medycynie

Ultradźwięki stanowią część widma akustycznego o częstości ponad 16 kiloherców. Drgania takie są nieuchwytne dla słuchu ludzkiego, reagują jednak na nie pewne zwierzęta. Ultradźwięki powstają przy wszelkich silnych uderzeniach i wybuchach (obok dźwięków słyszalnych); wydawać i odbierać ultradźwięki potrafią nietoperze i liczne inne zwierzęta i owady. Poziom współczesnej techniki pozwala…continue reading →
Notowanie fal mózgowych – encefalografia

Notowanie fal mózgowych – encefalografia

Czym jest nasza psychika? Czy funkcje psychiczne są czymś oderwanym, czy są ściśle związane z ciałem? W zaraniu ludzkości, przodkowie nasi uważali każde niewytłumaczalne zjawisko przyrody za wynik walk demonów i bóstw. Każde przeżycie smutku czy radości przyjmowali jako wynik działania sił wyższych i od nich tylko zależne. Wierzenia starożytnych…continue reading →
Potęga bakterii

Potęga bakterii

Najważniejszym składnikiem istot żywych na Ziemi, zarówno bakterii, roślin, zwierząt, jak i człowieka, są ciała białkowe. W skład ciał białkowych, których jest bardzo wiele, wchodzą: węgiel, tlen, wodór, azot siarka, fosfor i wiele innych pierwiastków w zależności od gatunku i rodzaju białka. Wszystkie istoty, żyjące na Ziemi, wytwarzają własne białko…continue reading →
Zastosowanie prądu elektrycznego w leczeniu zaburzeń umysłowych

Zastosowanie prądu elektrycznego w leczeniu zaburzeń umysłowych

Panuje powszechne przekonanie, że choroby umysłowe należą do cierpień nieuleczalnych. Wielu z nas uważa rozpoznanie choroby psychicznej za równoznaczne z wieloletnim pobytem w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Tak było jeszcze do niedawna. Od kilkunastu lat dokonują się w psychiatrii, szczególnie w zakresie leczenia, przełomowe zmiany. Wyniki, jakie osiąga się dzisiaj w…continue reading →
Jak mucha lata?

Jak mucha lata?

Ogólnie biorąc nikt nie zwraca uwagi na muchę, chyba dopiero wówczas, gdy dokucza swym natręctwem siadając na łysinie, lub gdy pływa w zupie na talerzu. Mało kto zastanawia się, na czym polega mechanizm, dzięki któremu owad lata. Prace badawcze w tym kierunku prowadzone byty już prawie przed 100 laty. Jeden…continue reading →
Medycyna w służbie zbrodni

Medycyna w służbie zbrodni

Medycyna w służbie zbrodni została zmobilizowana po raz pierwszy w swej historii od czasów  starożytnego Eskulapa, ojca duchowego wszystkich lekarzy świata. Mobilizacji dokonał hitleryzm podczas drugiej wojny światowej, a znaczna część lekarzy niemieckich złamała słowa przysięgi opracowanej jeszcze przez Eskulapa i składanej przez każdego lekarza w chwili promocji. Najświatlejsze umysły…continue reading →
O jednolitości zasadniczych procesów życiowych

O jednolitości zasadniczych procesów życiowych

Ryby  z grupy płastug (Heterosomata) są szczególnymi mistrzami, nie tylko jeśli chodzi o samą zmianę barwy jako taką, ale także w dziedzinie przystosowania się do podłoża. Nie wszyscy zapewne, którzy spożywają przedstawicieli bałtyckich gatunków tych ryb, znanych pospolicie pod nieco dwuznaczną nazwą fląder, wiedzą o osobliwych zdolnościach owych spłaszczonych mieszkańców…continue reading →