Rehabilitacja alchemii

Rehabilitacja alchemii

Chemia była od wieków sztuką podnoszenia wartości rzeczy poślednich. Jej rola pod tym względem' była powszechnie uznana i do dziś dnia jest odpowiednio honorowana. Obecnie oczywiście sprawy te pojmujemy zgoła inaczej aniżeli przed wiekami. Wtedy to wartości rzeczy oceniano dość jednostronnie, mianowicie mierzono złotem. Toteż cały wysiłek — no i…continue reading →
Chwieją się nasze poglądy na budowę cząsteczki chemicznej

Chwieją się nasze poglądy na budowę cząsteczki chemicznej

W końcu sierpnia b. r obradwał w auli Politechniki Wrocławskiej Światowy Kongres Intelektualistów. Tydzień później, 5 września, w tej samej sali nastąpiło otwarcie pierwszego powojennego, a piątego z kolei Zjazdu Chemików Polskich. Poza tą czysto zewnętrzną zbieżnością między Kongresem intelektualistów a Zjazdem Chemików, istnieje między obu tymi wydarzeniami związek znacznie…continue reading →
Interesująca karta z historii chemii

Interesująca karta z historii chemii

Spośród substancji, które uważamy obecnie za proste, tj. składające się z jednego pierwiastka, znano w starożytności zaledwie dziewięć, a mianowicie: 7 pierwiastków, występujących w stanie metalicznym — złoto, srebro, miedź, żelazo, cynę, ołów i rtęć — oraz dwie substancje nie ujawniające własności metalicznych (niemetale) — węgiel i siarkę. Niektóre narody…continue reading →
Historia atomu w historii ziemi

Historia atomu w historii ziemi

W świecie atomów i cząsteczek w głębinach ciał kosmicznych panuje zupełny chaos. Ze stygnących stopionych mas wyłaniają się w spokoju kunsztowne regularne struktury krystaliczne. W burzliwych warunkach na powierzchni Ziemi powstaje nowa forma materii = koloidy, na podłożu których pojawia się życie. Przeszło 200 lat temu Aleksander Humboldt (1769—1859) w…continue reading →
Gdy chemia zawładnie światem

Gdy chemia zawładnie światem

Żyjemy w epoce intensywnego rozwoju chemii, lecz to dopiero wstęp do rozkwitu myśli chemicznej, która będzie zataczać coraz szersze kręgi, opanowywać naukę, przemysł, rolnictwo, aby z czasem „schemizować“ naukę i technikę. Sądzimy, że nadchodzący wiek chemii, wiek, który uczyni podległą ludzkiemu geniuszowi tablicę Mendelejewa i rzuci ją pod nogi ludzkości,…continue reading →
O białych kwiatach i siwych włosach

O białych kwiatach i siwych włosach

Nauka – jak pisze znakomity Eddington – ma swoje okna wystawowe. Umieszcza w nich gotowe produkty, opracowane logicznie, a także i pięknie. Są jednak pracownie, do których laicy najczęściej nie mają wstępu. Dobrze jest więc od czasu do czasu zaryzykować wycieczkę w niezbyt odwiedzane okolice. Mamy różne przyzwyczajenia, zresztą nie…continue reading →