Halucynacje wzrokowe

Halucynacje wzrokowe

Wystarczy w stanie upojenia zamknąć oczy, aby przed nami zaczął się przewijać barwny film. Z góry muszę jednak rozczarować Czytelnika, że film ten jest pozbawiony logiki. Jak słusznie zauważył prof. Szuman, obrazy kojarzą się w nim raczej na zasadzie podobieństwa geometrycznego. Halucynacje wzrokowe występują nie tylko przy zamkniętych oczach. W…continue reading →
Portret alkoholika

Portret alkoholika

Rzecz dzieje się w gabinecie lekarskim zakładu dla psychicznie chorych. “* ** Przy biurku siedzi lekarz i bada młodego człowieka w wieku 26 lat. Pacjent na pytania odpowiada bezpośrednio, ale mówi głosem, w którym nie wyczuwa się żadnego zabarwienia wzruszeniowego. Mówi o sobie, czyni rodzaj spowiedzi, ale opowiada zupełnie obojętnie,…continue reading →
Same zmartwienia nie wystarczą – trzeba się trochę pobawić

Same zmartwienia nie wystarczą – trzeba się trochę pobawić

Pogrążeni w kłopotach codzienności zazdrościmy często dzieciom, bawiącym się w parkach miejskich. Te nic nie robią — tylko się bawią — mówimy. Dorośli wszakże również się bawią — w kinach, teatrach, na dansingach lub przy bridżu. Bawią się gromadnie na wczasach, wycieczkach lub w klubach sportowych. Zapracowani, tęsknimy do święta…continue reading →
O niekontrolowanych uczuciach i nieprzemyślanych działaniach

O niekontrolowanych uczuciach i nieprzemyślanych działaniach

Jednym z najpotężniejszych czynników, wpływających na działanie zarówno w sensie dodatnim jak i ujemnym, jest silne uczucie, które nazywamy wzruszeniem. Zapał do wiedzy może skłonić ucznia do pokonania poważnych nieraz trudności, a uczonego może pobudzić do niewiarygodnych nieraz wysiłków i ofiar. Wzruszenie artystyczne stworzyło arcydzieła, a entuzjazm zbiorowy dokonał wzięcia…continue reading →
Jaki jest twój stosunek do własnej powierzchowności?

Jaki jest twój stosunek do własnej powierzchowności?

Wśród wszystkich przedmiotów, które spostrzegam w przestrzeni przy pomocy moich zmysłów, moje ciało jest dla mnie czymś wyjątkowym. Towarzyszy mi ono stale; jest moją własnością, więcej: częścią mnie. Przy pomocy mego ciała stykam się z całym światem pozostałym, poznaję go, doznaję od niego różnych oddziaływań i sam działam na niego.…continue reading →
O doświadczeniach narkotycznych i mistycznych

O doświadczeniach narkotycznych i mistycznych

Czar dzieciństwa jako wspomnienie stanów półmistycznych. Stany tego typu przy kontemplacji dzieł sztuki i piękna przyrody. Zmiany osobowości pod wpływem peyotlu i meskaliny. Wstrzymanie potoku myśli, uczuć i aktów woli, jako wspólna cecha przeżyć prawdziwych mistyków, przeżyć mistycznych, wywołanych chemicznie, stanów otrzymanych metodę yogów oryginalną i zmodyfikowaną przez Bruntona oraz…continue reading →
Filozofia grecka w oczach angielskiego materialisty dziejowego

Filozofia grecka w oczach angielskiego materialisty dziejowego

„Gdyby się znalazł ktoś tak dalece oddany kontemplacji że ucho jego raziłyby me nieustanne, pełne czci wzmianki o czynnościach praktycznych – niech się dowie, że jest wrogiem swych własnych pragnień.” – takie motto kładzie Beniamin Farrington na czele swej po mistrzowsku napisanej książki pt. „Nauka grecka i jej znaczenie dla…continue reading →