Czy Hitler był obłąkany?

Czy Hitler był obłąkany?

Trudno mówić o duszy, nie mówiąc nic o ciele. Trudno pisać o stanie psychicznym Hitlera nie przedstawiwszy jego stanu fizycznego. Dzisiaj już wiemy, że Hitler daleki był od ideału „germańskiej tężyzny” i nieskazitelności cielesnej, za jaki uważała go legenda. Legenda ta sprawiała, że nie brakło fanatycznych Niemców, którzy poważnie wierzyli…continue reading →

Wyniki wielkiego przewrotu

Zastanawiające jest, że już od dłuższego czasu wokół tematu, jakim są osiągnięcia gospodarcze Związku Radzieckiego, krąży bezustannie współczesna publicystyka świata. Wszak sporo pracuje się również na niwie gospodarczej w Unii Północno - Amerykańskiej, wiele w Imperium Brytyjskim, także we Włoszech, Francji, Belgii, Szwecji, a ostatnio nawet w Niemczech. Te rzeczy…continue reading →
Ural w latach wojny i po wojnie

Ural w latach wojny i po wojnie

Student, przygotowujący się do egzaminu z mineralogii, może zamiast spisu minerałów wziąć wykaz miast, miejscowości i stacji kolejowych na Uralu. Będzie tam i Izumrud (szmaragd), i Azbest, i Kołczedan (piryt), i Magnezyt i Chrustalaaja (kryształowa), i Mramorskaja (marmurowa), i Biełaja Glina, i Boksyty i Wermikulit (dziwny minerał, który przy ogrzewaniu…continue reading →
Egipska biurokracja

Egipska biurokracja

Pomówmy o prehistorii biurokracji. Kolebką jej był starożytny Egipt, już od pierwszej dynastii, 34 w. przed Chr., będący własnością faraonów, którzy rządzili krajem przy pomocy rozbudowanej drabiny urzędniczej. Wówczas nie było «jeszcze zamkniętego w sobie stanu urzędniczego. Kariera urzędnicza była dostępna dla wszystkich sfer społeczeństwa egipskiego, uwarunkowana jedynie posiadaniem odpowiedniego…continue reading →