Dlaczego miękko jest siedzieć na poduszce?

Dlaczego miękko jest siedzieć na poduszce?

Gdy zadamy to pytanie pierwszemu lepszemu znajomemu, na ogół wzruszy pogardliwie ramionami, podejrzewając niemądry kawał. — Dlaczego miękko? No, bo poduszka jest miękka. — Pięknie, ale cóż to znaczy, że poduszka jest miękka? W przypadku szczególnie wyczerpującej odpowiedzi, możemy najwyżej usłyszeć jeszcze, że poduszka jest elastyczna. I na tym zwykle…continue reading →

Podziemne wytwórnie gazu palnego

Około 60 lat temu genialny chemik rosyjski Dymitr Mendelejew podróżował przez Ural. W jednym z miasteczek, w Kizelu, niedługo przed przyjazdem Mendelejewa miał miejsce podziemny pożar: w kopalni zapalił się węgiel, ogień panoszył się przez długi czas. Opowiadania o pożarze wywołały silne wrażenie na wielkim uczonym. W umyśle jego zrodziła…continue reading →
Jak zoopsycholog bada psychikę zwierzęcia?

Jak zoopsycholog bada psychikę zwierzęcia?

Przypomnę czytelnikowi jedną starożytną legendę. Gdy Odyseusz wracał swoim okrętem z Troi na rodzimą Itakę, doznał po drodze wielu niebezpiecznych przygód. Zwłaszcza straszny był przejazd Cieśniną Mesyńską, której w owych czasach strzegły dwa potwory: wielogłowa Scylla, chwytająca i pożerająca każdego nieostrożnego, i straszliwa Charybda, której olbrzymi lej wciąga! całe okręty…continue reading →
Czy należy zmienić kalendarz?

Czy należy zmienić kalendarz?

Wśród różnych układów miar używanych dawniej i dziś, miary czasu zajmują miejsce uprzywilejowane. Są one miarami naturalnymi, wtedy gdy wszystkie inne miary są umownymi (konwencjonalnymi). We wszystkich innych miarach umawiamy się po prostu traktować jako pewien wzorzec obowiązującą powszechnie jednostkę masy, ciężaru lub długości. Usiłujemy czasami ten wzorzec jakoś powiązać…continue reading →
Tragedia ziemi amerykańskiej

Tragedia ziemi amerykańskiej

Na przestrzeni 6970 kilometrów toczy swe wody Missisipi. Łączy się z Missouri, wchłania wody Ohio. Jakże zmieniła się stara Missisipi! Niegdyś płynęła spokojnie i równomiernie w każdej porze roku, dziś raz po raz występuje z brzegów, sieje zniszczenie i śmierć. Missisipi podczas powodzi zbiera tak wielkie masy wód, że poziom…continue reading →
Czy w czwartym wymiarze są duchy?

Czy w czwartym wymiarze są duchy?

Kilka lat temu w jednym z pism codziennych ukazał się artykuł pod tytułem „Czwarty wymiar”, który zacytujemy a potem skomentujemy: „Rozum nasz zna trzy wymiary: długość, szerokość i wysokość. Matematyka liczy się z istnieniem czwartego wymiaru. Rozpatrzmy jakie problemy wyłaniałyby się, gdyby przestrzeń posiadała cztery wymiary. Wyobraźmy sobie na chwilę,…continue reading →
Fizjologia twórczości

Fizjologia twórczości

Myśl rośnie w naszym życiu fizjologicznym jak kwiat w glebie, z której bierze soki, z którą dzieli kaprysy pogody, wszystkie zmiany klimatu, pór roku. Niedomagania cielesne, tak samo jak doskonały stan zdrowia nie tylko zakłócają lub potęgują zdolność do pracy, ale i kształtują temperament pisarza, jego skłonności, zakres i barwę…continue reading →
Uczucia i myśli ludzkie jako wynik syntezy białek

Uczucia i myśli ludzkie jako wynik syntezy białek

W piśmie przyrodniczym „Wszechświat” ukazała się praca L. Monne pod skromnym i mało mówiącym tytułem: „Synteza białek podczas pracy komórek nerwowych”. Jest to nowe i rewelacyjne odkrycie o nieobliczalnych wprost możliwościach i konsekwencjach. Praca ta wykazuje, że według wszelkiego prawdopodobieństwa wszelkie nasze czynności nerwowe polegają na obecności pewnych rodzajów białek.…continue reading →
Zastosowanie ultradźwięków w medycynie

Zastosowanie ultradźwięków w medycynie

Ultradźwięki stanowią część widma akustycznego o częstości ponad 16 kiloherców. Drgania takie są nieuchwytne dla słuchu ludzkiego, reagują jednak na nie pewne zwierzęta. Ultradźwięki powstają przy wszelkich silnych uderzeniach i wybuchach (obok dźwięków słyszalnych); wydawać i odbierać ultradźwięki potrafią nietoperze i liczne inne zwierzęta i owady. Poziom współczesnej techniki pozwala…continue reading →
Rehabilitacja alchemii

Rehabilitacja alchemii

Chemia była od wieków sztuką podnoszenia wartości rzeczy poślednich. Jej rola pod tym względem' była powszechnie uznana i do dziś dnia jest odpowiednio honorowana. Obecnie oczywiście sprawy te pojmujemy zgoła inaczej aniżeli przed wiekami. Wtedy to wartości rzeczy oceniano dość jednostronnie, mianowicie mierzono złotem. Toteż cały wysiłek — no i…continue reading →