Na drodze do realizacji fantazji

Jednym z największych zagadnień jest problem starzenia się organizmu ludzkiego, który jest ściśle związany ze sprawą metabolizmu. Droga do przedłużenia życia ludzkiego, do znalezienia poszukiwanego od wieków „eliksiru życia“, prowadzi przez poznanie metabolizmu, stąd też wielkie znaczenie, jakie może mieć w tej dziedzinie odkrycie wielkiego źródła ciał promieniotwórczych, mogących doprowadzić już w niedalekiej przyszłości do sensacyjnych odkryć w dziedzinie fizjologii i w nauce odżywiania. Cudowne możliwości węgla promieniotwórczego odkryto jeszcze przed wojną, lecz miano wtedy do dyspozycji tylko małe części grama, otrzymywane z dużymi trudnościami przez bombardowanie odpowiednich ciał przez dłuższy okres czasu (niekiedy 18 miesięcy) za pomocą cyklotronu. Obecnie przy wyzwalaniu energii atomowej powyższe cenne izotopy promieniotwórcze różnych elementów otrzymywane być mogą prawie w nieograniczonych ilościach, toteż możemy mieć pewność, że stoimy przed erą doniosłych dla zdrowia ludzkiego odkryć, zarówno w dziedzinie leczenia raka jak i w dziedzinie badań nad cukrzycą, chorobą serca, lub przemianą materii.

W przemyśle chemicznym wielkie ilości ciał promieniotwórczych mogą wpłynąć rewolucyjnie na katalizę (sposób przeprowadzania reakcji chemicznych za pomocą katalizatorów), za pomocą której otrzymuje się obecnie dziesiątki milionów ton produktów koniecznych dla życia ludzkiego. Obecne sposoby przeprowadzania katalizy przy pomocy wielkich ciśnień i wysokich temperatur, potomność z pewnością uzna za metody prymitywne.

Przyroda wskazuje nam, że są znacznie prostsze sposoby przeprowadzania reakcji chemicznych, których dotychczas jednak nie znamy.

Stosowany obecnie sposób wyzwalania energii atomowej nie jest również sposobem najlepszym i prawdopodobnie w przyszłości zostanie zastąpiony przez bardziej udoskonalony. Energia atomowa może być otrzymywana nie tylko przez rozszczepienie jąder atomów ciężkich, znajdujących się w małej ilości w przyrodzie, lecz drogą przemiany atomów, specjalnie atomów lekkich, znajdujących się w ilościach nieograniczonych. Proces wyzwalania energii atomowej na tej ostatniej drodze zachodzi w skali olbrzymiej na słońcu *).

Wokół słońca liczne jądra atomów wodoru wchodzą w skomplikowany proces z jądrami węgla i azotu, tworząc tzw. cykl węglowy przemian według hipotezy Hansa Bethe ogłoszonej w 1938 r. W ostatecznym wyniku tego cyklu energia wyzwolona przez jeden kilogram wodoru jest 10 razy większa niż energia wyzwolona przez jeden kilogram uranu w bombie atomowej. Komunikat Akademii Związku Radzieckiego z jesieni 1946 r. wskazuje, że sposób ten zainteresował specjalnie uczonych ZSRR i że osiągnięte dotychczas wyniki pozwalają mieć nadzieję, że i ten proces może być poddany z czasem woli człowieka.

Obok rewolucyjnych przemian w dziedzinie produkcji energii, nadchodzą czasy wielkich przemian w dziedzinie komunikacji lotniczej. Wraz z udoskonaleniem samolotów o napędzie odrzutowym komfort, bezpieczeństwo i szybkość komunikacji lotniczej wzrośnie. Nieoficjalny rekord szybkości ustanowiony w kwietniu 1947 r. na samolocie odrzutowym angielskim „Gloster Meteor IV“, podczas przelotu na odcinku z Brukseli do Kopenhagi, wyniósł 1.108 km na godzinę. Rekord ten jest tylko początkiem wielkiego postępu w tej dziedzinie, na co wskazuje fakt, że zaraz po wojnie Stany Zjednoczone przystąpiły do budowy pięciu nowych dużych tuneli aerodynamicznych, mających na celu badanie warunków powstających przy osiąganiu szybkości samolotów dochodzących do około 12.000 km na godzinę.

Wprowadzenie w życie komunikacji z szybkością tylko około 1.500 km na godzinę pozwoli na to, że wylatując z Warszawy po śniadaniu, przylatywać będziemy do Nowego Jorku o tej samej mniej więcej godzinie (na naszej szerokości geograficznej słońce przesuwa się z szybkością około 1.400 km na godzinę). Rozwój konstrukcji helikopterów i turbiny gazowej, którą już zaczęto stosować na lokomotywach, musi się przyczynić również do zwiększenia szybkości i na mniej szych odległościach, a radio i radiofonia umożliwią natychmiastowe połączenie z każdym punktem na globie ziemskim.

Fantastyczne dotychczas projekty w biologii i rolnictwie stają się powoli możliwe do realizacji dzięki rozwojowi nauki o dziedziczności, czyli genetyce. Jakie praktyczne znaczenie ma naukowe podejście w hodowli zbóż i zwierząt, wskazują na to rezultaty wyhodowania nowego mieszańca kukurydzy, odmiany soi, hodowli zwierząt, a zwłaszcza w rozwoju hodowli zwierząt futerkowych. Zadziwiający jest fakt, że dla przeprowadzenia przemiany, na którą czekało się tysiące lat, nie potrzeba było żadnych skomplikowanych przyrządów, wystarczy tylko wiedza p dziedziczności, cierpliwa obserwacja i mrówcza praca.

Wyhodowany mieszaniec kukurydzy jest bardziej wytrzymały na suszę i wydaje większy zbiór. Gatunek nowej kukurydzy wyhodowanej w uniwersytecie w Illinois wykazuje w swoim ziarnie dwa razy więcej białka i trzy razy więcej oleju, niż w ziarnie zwykłej kukurydzy.

Aczkolwiek soja jest uprawiana od tysięcy lat w Chinach, do niedawna nie mogła przyjąć się w Europie, dokąd została przywieziona w 1712 r., ani w Ameryce dokąd sprowadzono ją w 1804 r. Trudności polegały na tym, że soja jest bardzo czuła na rodzaj gleby. W Stanach Zjednoczonych hodowla soi została zaprowadzona niedawno, dzięki wysiłkom uczonych z uniwersytetu w Illinois i poparciu ministerstwa rolnictwa. Hodowla soi wydała nadzwyczajne rezultaty. Wyprodukowano z importowanej z Chin soi powyżej 100 gatunków, dostosowanych do różnych warunków klimatycznych.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *