Na drodze do realizacji fantazji

Jedno z najbardziej ciekawych odkryć dokonanych w ostatnich czasach (1930 r.) w biologii, było odkrycie przez prof. Miillera wpływu promieni X na przeprowadzenie sztucznej mutacji gen, za które prof. Müller otrzymał nagrodę Nobla w 1946 r. Ostatnio wyjaśniono, że również działanie odpowiedniego pola magnetycznego może wywołać taką mutację. Można przewidzieć, że uważane obecnie za fantastyczne możliwości znalezienia sposobów wpływania na przemiany w genach, a więc i na dziedziczność, mogą się zrealizować już w niedalekiej stosunkowo przyszłości. Wykazują to prace innego zdobywcy nagrody Nobla, dr. Wendell M. Stanley’a z Instytutu Rockefellera. Dr. Stanley, pracując nad wirusami, wykazał po raz pierwszy, że niektóre wirusy przechodzą mutacje i że te mutacje związane są z zasadniczymi przemianami struktury chemicznej wirusów. Jak sam dr. Stanley twierdzi: „można uważać, że dotychczasowe rezultaty dają po raz pierwszy przykład zmiany aktywności wirusa, spowodowanej za pomocą określonych, znanych i powtarzalnych zmian chemicznych jego struktury. Pozwala to wierzyć, że ostatecznie i dziedziczne, strukturalne zmiany będą mogły być osiągnięte w chemicznym laboratorium“.

Konsekwencje tych odkryć mogą mieć olbrzymie znaczenie dla ludzkości. Człowiek wszedł na drogę prowadzącą do osiągnięcia władzy, pozwalającej nie tylko na przemianę materii martwej, lecz obiecującą mu zdobycie możliwości wpływania na przemiany organizmów żywych w kierunku najbardziej pożądanym. Człowiek może ująć w swoje ręce kontrolę ewolucji organizmów żywych przez znalezienie sposobu wpływania na rozwój genów. Tworzenie nowego typu człowieka o możliwościach większego rozwoju jego intelektu staje się nie tylko teoretyczne, lecz dzięki nowym warunkom zewnętrznym, stworzonym przez tenże intelekt, udoskonalenie rasy ludzkiej staje się zagadnieniem realnym. Doprowadzi to z jednej strony do poprawy i wzmocnienia sił, które w tak wielkim stopniu rozszerzyły nasze poznanie wszechświata, z drugiej zaś strony do usunięcia lub zmniejszenia tych zdolności człowieka, które w prymitywnym okresie jego rozwoju były cechami dodatnimi, koniecznymi dla samoobrony, lecz które w nadchodzącym okresie cywilizacji stają się cechami ujemnymi, przeszkadzającymi w dostosowaniu się do nowych warunków życia.

Jakie wnioski należy wyciągnąć z obecnych osiągnięć i dalszych możliwości rozwoju nauki i techniki w niedalekiej przyszłości?

W jaki sposób zaznaczy się realizacja tych możliwości w życiu społecznym?

Zdobycze naukowe i wynalazki ostatnich 10 lat, dokonane zostały w trzech najważniejszych dla życia ludzkiego dziedzinach: energetycznej, komunikacyjnej oraz w rolnictwie. Wynalazki w tych dziedzinach zawsze działają jak potężne bodźce postępu w innych dziedzinach i dlatego twierdzić można, że jesteśmy na początku nowego okresu rozwoju naszej cywilizacji, który powinien przynieść jeszcze większe zmiany w życiu ludzkości, niż zmiany dotychczas osiągnięte.

Nauka i technika dostarczają obecnie praktycznie nieograniczonych możliwości produkcyjnych i środków do podniesienia standardu życia, które to środki, z powodu zwyrodniałych pojęć politycznych są tylko w słabym stopniu wykorzystane. Podniesienie standardu życia zależy od zwiększenia wydajności pracy, która jest uwarunkowana posiadaniem odpowiedniej wiedzy, kapitału produkcyjnego i organizacji społecznej, pozwalających na wydobycie maksymalnej energii narodowej. Działalność rządów będzie oceniana według postępów dokonanych w dziedzinie podniesienia poziomu życia, tak, jak i z tego punktu widzenia będzie oceniana wartość organizacji społecznej.

Niedaleka przyszłość będzie świadkiem dalszego zwiększenia wydajności pracy, która dokonać może nowej rewolucji przemysłowej. Procesy całkowitego zautomatyzowania obejmują już coraz więcej dziedzin w przemyśle chemicznym. Np. produkcja roczna 120.000 ton sztucznego kauczuku w fabryce w Institute (West Wirginia, Stany Zjedn.) wymaga zatrudnienia tylko 1000 ludzi, podczas gdy produkcja takiej samej ilości kauczuku naturalnego wymagała by 30 milionów drzew na plantacjach i około 50.000 ludzi do pracy.

Automatyzacja i mechanizacja w rolnictwie objęły takie trudne do mechanizacji dziedziny jak siew, pielenie i zbiór buraków cukrowych. Całkowicie zmechanizowany zbiór siana lub bawełny wywołuje już obecnie prawdziwy przewrót w rolnictwie. Fantazje Wells‘a o całkowicie zautomatyzowanej fabryce nie są jeszcze zrealizowane, jednakże dzięki rozwojowi wiedzy o elektronach, mamy już wszystkie elementy potrzebne do zbudowania takiej fabryki, czekającej tylko na odpowiednie warunki realizacji.

Zwiększenie wydajności pracy uwarunkowane jest posiadaniem odpowiedniej wiedzy. Znamieniem nadchodzących czasów będzie znaczne zwiększenie się społecznego znaczenia nauki i techniki w życiu tak międzynarodowym, jak i narodowym. Ostatnia wojna wykazała, że nauka i technika są źródłem potęgi narodów. Naród, który nie ma polityki dotyczącej rozwoju swej nauki, nie ma dalekosiężnej polityki narodowej. Przez oświatę i naukę każdy naród może się wzbogacić i osiągnąć najwyższy szczebel kultury. Zaś zanik nauki będzie nieomylną oznaką upadku kultury danego państwa, jego znaczenia i prawdopodobnie jego samodzielności.

Żyjemy w okresie, gdy dawne, „nierealne“ projekty są realizowane, a nowe „fantastyczne” myśli dojrzewają szybko do realizacji. W takich czasach tylko narody zdolne wytworzyć warstwy twórcze, widzące drogę rozwojową przyszłości, posiadające wyobraźnię i zdolność mobilizowania energii narodowej do czynów, mogą liczyć na utrzymanie się w szeregach postępowych narodów.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *