Ciało ludzkie w cyfrach

Ciało ludzkie w cyfrach

Ciało ludzkie jest zbudowane z nadzwyczaj małych komórek, widocznych dopiero pod bardzo dużym powiększeniem. Ogólną ilość komórek szacuje się na około 30 bilionów. W ciele człowieka jest więc 15 000 razy więcej komórek, niż wszystkich ludzi na świecie. Tę masę komórek podtrzymuje rusztowanie kostne. Szkielet człowieka składa się z 222…continue reading →
Sahara

Sahara

Laghuat jest oazą, liczącą 30 000 palm. Na Saharze rozwój oazy oblicza się nie według ilości mieszkańców, lecz według ilości palm, gdyż to jest czynnikiem decydującym. Mieszkańców posiada Laghuat 6 000. Określenie ich rasy i pochodzenia wymagałoby bardzo ścisłych studiów; nazywam ich Arabami, ponieważ nie posiadają wybitnych cech berberyjskich, jak…continue reading →
Zagadka budowy jądra atomowego

Zagadka budowy jądra atomowego

W spisie cząstek elementarnych materii figurują: elektron, proton, neutron, pozytron, neutrino, mezon. Na listę tę uczeni radzieccy, bracia Abraham Alichanow i Artemij Alichanian (Ormianie), wciągnęli ostatnio nowy ,,...on“ — waritron. Fizyka ubiegłych 50 lat wykazała, iż ciągła na pozór materia jest w istocie próżną przestrzenią, zawierającą próżne atomy. Fizycy dość…continue reading →
Kula ziemska – największy magnes

Kula ziemska – największy magnes

„Świat się zmienia“, głosi co tydzień w swym artykule dodatek naukowy do popularnego dziennika, powtarzając znane powiedzenie „panta rhei“ filozofa greckiego Heraklita z I wieku przed Chrystusem. W jeszcze większym stopniu ulegają zmianie nasze poglądy na przeróżne, zachodzące wokół nas zjawiska. Prawa przyrody są niezmienne, ludzkość natomiast w miarę rozwoju…continue reading →
Walka o przedłużenie życia

Walka o przedłużenie życia

Zbadanie zjawiska starzenia się ustroju ludzkiego nie jest zadaniem łatwym. Stwierdzono, że nawet w tych przypadkach, w których mówi się, że człowiek umarł ze starości, śmierć jego następuje z reguły przedwcześnie. Śmierć ze starości, tzw. śmierć fizjologiczna, jest zjawiskiem rzadkim. Według słynnego klinicysty Notnagla, spotykamy ją w jednym przypadku na…continue reading →
Interesująca karta z historii chemii

Interesująca karta z historii chemii

Spośród substancji, które uważamy obecnie za proste, tj. składające się z jednego pierwiastka, znano w starożytności zaledwie dziewięć, a mianowicie: 7 pierwiastków, występujących w stanie metalicznym — złoto, srebro, miedź, żelazo, cynę, ołów i rtęć — oraz dwie substancje nie ujawniające własności metalicznych (niemetale) — węgiel i siarkę. Niektóre narody…continue reading →
Zasady nowoczesnego treningu

Zasady nowoczesnego treningu

Przyglądając się rozmaitym wyczynom sportowym, które podziwiają tłumy publiczności, mimo woli powstaje pytanie: jak ci zawodnicy dochodzą do takiej formy i jak osiągają swoje wyniki? Jest ono tym bardziej na czasie w obliczu tegorocznej Olimpiady letniej, gdzie w walce o laur olimpijski, niejeden dawny rekord świata został wymazany z tabeli.…continue reading →
Gdzie się zaczyna nowa data na kuli ziemskiej

Gdzie się zaczyna nowa data na kuli ziemskiej

Zanim odpowiem na zadane w tytule pytanie, postaram się wprowadzić czytelników w zagadnienie rachuby czasu, którego zrozumienie jest tutaj rzeczą niezbędną. W życiu codziennym używamy czasu słonecznego, który jednak nazywamy czasem średnim. Dlaczego go tak nazywamy? Słońce prawdziwe (to, które widzimy na niebie) porusza się względem gwiazd ruchem niejednostajnym. Wobec…continue reading →
Dwie książki o plutokracji amerykańskiej

Dwie książki o plutokracji amerykańskiej

Treścią opartych na dokumentach dwóch książek wydanych w Nowym Jorku: Lundberga „60 rodzin amerykańskich“ oraz Selddesa „1000 Amerykanów” — jest życie i działalność plutokracji amerykańskiej. Każde słowo, każdy wiersz obu tych książek — to ciężkie oskarżenie stosunków kapitalistycznych USA. Seldes i Lundberg są przede wszystkim reporterami, sprawozdawcami, ludźmi, którzy bez…continue reading →
Medycyna a sztuka

Medycyna a sztuka

Cóż mogą mieć wspólnego sztuki piękne z chorobami i z medycyną? Jakaż jest ich wspólna platforma? Chyba nie ta, że. lekarze znani są ze swych zamiłowań do sztuk pięknych i często są również kolekcjonerami dzieł plastycznych. Można by również myśleć, że łączność ta znajduje swój wyraz w dziełach artystów, nie…continue reading →